Header 2_MentalKapital

Make an impact.

Your Partner in Change.

MentalKapital ICG jobber med organisasjonsutvikling med fokus på team- og  lederutvikling gjennom tilrettelagte utviklingsløp. I dag er vi alle berørt av Covid-19 epidemien og som resultat av dette har behov for utvikling av digitalt lederskap og teamledelse vært spesielt i fokus. Ønsker du å styrke deg eller dine ledere i digital lederkompetanse er dette noe vi både brenner for og har god kompetanse på. Vi vil gjerne dele dette med deg og din organisasjon.

Selvledelse er noe som har blitt enda mer aktuelt nå som mange sitter på hjemmekontor. Les gjerne mer om vår online workshop i selvledelse. Her lærer deltakerne å utvikle selvledelse som gjør at de fungerer godt i hverdagen og bruker sine mentale ressurser på hjemmekontoret. Tilbakemelding fra de som har vært med workshopen er at de opplever å få konkrete tips, verktøy og støtte som de enkelt kan ta i bruk i sin hverdag.

 

 

Kom i gang med endringsprosessen i dag!