Motivati Digitale Lederverktøy er en banebrytende metode og et digitalt verktøy som hjelper deg til medarbeidersamtaler og oppfølging som oppleves som målrettet, verdiskapende og individuelt tilpasset. Under finner du en animasjon som beskriver verktøyet i mer detalj.

 

 

Mange synes den største utfordringen med medarbeidersamtalen er å gjøre den relevant og viktig for begge parter. Motivati har  funnet løsningen på dette med sitt verktøy og sin metode. Dette er Motivatimetoden:

  • Skybasert lederverktøy
  • Bygget på solid forskning fra Handelshøyskolen BI
  • Medarbeidere bruker 15-20 minutter på å svare på en undersøkelse som gir konkret innsikt i den enkeltes jobbhverdag
  • En GAP-analyse tydeliggjør hva samtalen bør dreie seg om og gir et unikt og individuelt utgangspunkt for en nyttig medarbeidersamtale
  • Som leder får man mulighet til å se samlede resultater fra egen avdeling
  • Gir svært fleksible muligheter til datainnsamling og HR-analyse som bedre kan synliggjøre effekten av HR-initiativ i din virksomhet

MentalKapital ICG er stolte forhandlere av verktøyet!