MentalKapital ICG er stolt av å være en del av ICG – Integrated Consulting Group! ICG er en europeisk konsulentgruppe med sentraleuropeiske og Skandinaviske røtter. ICGs konsulenter jobber i partnerskap med kunder i ulike bransjer for å skape bærekraftige endrings- og transformasjonsprosesser. ICG har 140 dyktige konsulenter i 14 land og med 35 års erfaring.

MentalKapital ICG har sin kjernevirksomhet innen organisasjonsutvikling med fokus på leder- og  teamutvikling, endringsledelse og coaching. Vi har fokus på en helhetlig strategi rundt organisasjonsutvikling der aktivitetene det investeres i kobles opp mot forretningsmål og det markedsmessige miljøet bedriften lever i.  Vi jobber i tett partnerskap med våre kunder og brenner for at bedrifter ser verdien i å investere i de ansatte- både medarbeidere og ledere! Våre kunder er fra ulike bransjer slik som IT, bygg, næringsmiddelindustri, bank, service og offentlig forvaltning.